Препоръка от Френското посолство в София

 • Центърът за култура и сътрудничество на Френското посолство в България изказва задоволство от работата, лоялността и дискретността на фирма Машов - Арион ЕООД (от 2012г Софремонти ЕООД). Тази фирма е извършвала няколкократно ремонт на ВиК системата в неговите помещения. При нужда се е отзовавала винаги с готовност и в исканите срокове. Центърът за култура и сътрудничество на Френското посолство в България я препоръчва на всеки, който търси качество, ефикасност и акуратност при изпълнение на поръчката.

  Еманюел Мейер

  Главен секретар

Референция от Френското посолство

Референция от Институт по Физикохимия към Българска Академия на Науките

 • Настоящата референция се издава в уверение на това, че фирма Машов - Арион ЕООД (от 2012г Софремонти ЕООД) извърши строително монтажни работи в Институт по Физикохимия. Видовете работи бяха изпълнени с много добро качество и в срок.

  Фирма Машов - Арион ЕООД разполага с квалифициран ръководен и изпълнителен персонал, много добра организация и с необходимото оборудване и машини.

  Директор: Проф. Ив. Кръстев

Референция от Институт по Физикохимия

Препоръка от Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС)

 • Фирма Машов - Арион ЕООД (от 2012г Софремонти ЕООД) извърши довършителни и ремнотни строителни и монтажни работи в административната сграда и в работни помещения на Института.

  При необходимост се е отзовавла винаги с готовност и за строителни дейности, извън рамките на договореното. Предварително уточнените срокове бяха спазени.

  Препоръчваме фирма Машов - Арион /от 2012г Софремонти ЕООД/ на всеки, който търси качество, ефикасност и акуратност при изпълнение на поръчката.

  н.с. инж. Веселин Димитров

Референция от ЦИПТНЕНС
Ако имате въпроси използвайте формата:
comments powered by Disqus