За заявка за посещение и направа на оферта за ремонт: 0878276776 или sofremonti@gmail.com. Цена 30 лева, която се приспада от общата калкулация при одобрение на офертата.


Професионална направа на замазки от Софремонти ЕООД

Фирмата ни предлага направа на качествени подови замазки. Ръчни и машинни, обикновени и армирани, пясъчно-циментови и саморазливни замазки, за частни и корпоративни клиенти и обеми от 20 до 5 000 квадратни метра нашите цени на замазки са без конкуренция. Нашите майстори ще изравнят Вашият под и ще го подготвят за следващите операции, като поставяне на подови настилки. Цените на машинните замазки се отнасят за квадратури над 300 кв.м Гаранцията е валидна при предварително грундиране и спазени препоръчаните стъпки при направа на замазки.

Ръчни циментови подови замазки - цени

 • Грундиране на под преди направа на замазки - 2,50 лв/кв.м Задължително!!!
 • Грундиране на под преди направа на замазки с материали - 3,50 лв/кв.м Задължително!!!
 • Направа на обикновена пердашена замазка до 5 см - 15,00 лв/кв.м
 • Направа на обикновена пердашена замазка до 5 см с материали - 21,00 лв/кв.м
 • Направа на армирана пердашена замазка до 5 см - 17,00 лв/кв.м
 • Направа на армирана пердашена замазка до 5 см с материали - 25,00 лв/кв.м
 • Направа на армирана замазка с топлоизолация - 21,00 лв/кв.м
 • Направа на армирана замазка с топлоизолация EPS 5 см с материали - 32,00 лв/кв.м
 • Направа на армирана замазка с топлоизолация XPS 5 см с материали - 37,00 лв/кв.м
 • Направа на замазка по стълби - по оферта

Машинни подови замазки

Направа на саморазливни замазки - цени

 • Направа на саморазливна замазка до 5 мм - 15,00 лв/кв.м
 • Направа на саморазливна замазка до 5 мм с материали - по оферта
 • Направа на саморазливна замазка над 5 мм - по оферта

Забележка:

 • Всички цени са крайни и в български лева за квадратен метър.
 • Минимален обем за поръчка на замазки 300 лева.
 • Фирмата дава 10 годишна писмена гаранция за извършените услуги !
Ако имате въпроси използвайте формата:
comments powered by Disqus