Условия за ползване на Sofremonti.com

Основни положения и условия

Вие нямате право на достъп и не можете да използвате информацията от този уеб сайт без предварително да приемете тези Условия за ползване. Достъпът до този уеб сайт и изполването на информацията в него означава, че вие приемате тези условия и се отказвате от всякакви претенции срещу Софремонти ЕООД, неговите филиали, клонове или служители, произтичащи от вашето използване на уеб сайта или каквито и да са материали, информация, мнения или препоръки, които се съдържат в него. Тези Условия за ползване съдържат следните клаузи:

Информация и условия за ползване

Sofremonti.com и съдържанието му, включително имена, изображения, снимки и лога, отнасящи се до или свързани със Софремонти ЕООД и неговите филиали, клонове, продукти и услуги се предоставят «такива, каквито са» без каквато и да е гаранция, точно изразена или по подразбиране, включваща, но не ограничена до косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел или непосегателство. Въпреки че съдържанието на този уеб сайт е съставено с доброто намерение да предоставя информация за Софремонти ЕООД и неговите ремонтни услуги и довършителни работи, Софремонти ЕООД, компанията-майка, филиалите, клоновете или служителите не носят никаква отговорност за каквито и да било щети, включително без ограничение, преки, косвени, специални, като следвие или инцидентни, като резултат от или във връзка с употребата и достъпа до този уеб сайт или като резултат от или във връзка с каквито и да са материали, информация, квалификации или препоръки в този уеб сайт. Екипът на Sofremonti.com може по всяко време да прави изменения, подобрения и/или промени в тези Условия за ползване, в съдържанието, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, показани на уеб сайта, или на продуктите и услугите, посочени в този уеб сайт, без предупреждение. Този уеб сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на Софремонти ЕООД. Софремонти ЕООД не носи никаква отговорност за съдържанието на който и да било такъв сайт чрез връзка или за връзки и препратки към трети сайтове чрез него.

Продуктова информация

Sofremonti.com съдържа информация за продуктите и услугите предлагани от Софремонти ЕООД. Също така този сайт може да съдържа продуктово позициониране на трети страни.

Интелектуална собственост

Моля, имайте предвид, че материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Софремонти ЕООД или на някои от неговите клонове и филиали и са защитени от Закона за авторските права, търговската марка и останалите закони за интелектуална собственост. Други продукти или имена на компании, споменати в този уеб сайт, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Вие нямате право да въпроизвеждате, препредавате, разпространявате, продавате, публикувате или излъчвате който и да е от тези материали, със следните изключения:

А. да изпечатвате или записвате на вашия запаметяващ носител части от съдържанието на този уеб сайт с нетърговска, информативна и лична цел; или

Б. да копирате информация от този сайт, за да я препращате, без каквато и да било комерсиална цел, на частни лица за тяхна лична информация, при условие, че потвърдите, че Софремонти ЕООД е източникът на тези материали и уведомите тази трета страна, че тези Условия за ползване се отнасят и за тях и те трябва да ги спазват.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Политика за използване на "бисквитки"

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страниците, обслужвани от уеб сайта sofremonti.com

Какво представляват "бисквитките"?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра ти, мобилното ти устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome, Opera) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

За какво се използват "бисквитките"?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат Sofremonti.com,за да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност или рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашият интернет уебсайт, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

Ако имате въпроси използвайте формата:
comments powered by Disqus