За заявка за посещение и направа на оферта за ремонт: 0878276776 или sofremonti@gmail.com. Цена 30 лева, която се приспада от общата калкулация при одобрение на офертата.


Системи за сухо строителство - бързо, лесно и удобно

Единствено с материалите за сухо строителство могат да бъдат осъществени идеите и фантазиите на архитекти и дизайнери, които опознавайки възможностите на материала , поемат все по-големи предизвикателства... В последните години сухото строителство се разви като един модерен и рационален начин за изграждане, преустройство и реновиране при ремонти и довършителни работи. Сухият монтаж, както и сглобяването на конструкция пестят доста време и средства.

Философия на сухото строителство

Собствената къща, собственото жилище са израз на личността. И най-качественото проектиране е толкова добро, колкото и използваните материали. Основата на сухото строителство са плоскостите гипсокартон, които благодарение на съвместното си действие с другите елементи гарантират оптимална сигурност в строителството.

Доказана сигурност на сухото строителство

От голямо значение е монтажът на отделните системи да става съгласно предварително зададените параметри. Само тогава е гарантиран безупречният резултат. Спектърът на конструкциите, обобщени под понятието сухо строителство, обхващат различни области на приложение, като таван, стена и под. Във всяка от тези области съществува голам брой различни системи, обусловен от различните строителни изисквания, като топло и шумоизолация, пожарозащита и др.

Предимства на гипсокартона

Дълговечен, екологичен, лек, влагоустойчив, пожароустойчив, изолиращ материал - гипсокартона е оптималното средство за постигане на функционални и ефектни решения, бързо,лесно и най вече без мокри процеси.

При ново строителство и залагане на системите за сухо строителство при неносещите преградни стени, окачените тавани и предстенните обшивки, поради десетократно по-малкото тегло в сравнение с тухлените преградни зидове, задължително измазвани и шпакловани, се постига голяма икономия на материали и време.

Факторът време на строителство и сроковете на влизане в експлоатация са пряко свързани с по-бързата възвращаемост на вложените средства. Липсата на строителна влага позволява обзавеждането и внасянето и на най-чувствителната техника буквално часове след приключване на бояджийските и настилачни работи.

Накрая, но не и на последно място, системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, строителните отпадъци са сведени до минимум и ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са многократно по-ниски. Всичко това заедно с перфектния краен резултат, като качество на изпълнените строителни повърхности, неминуемо прави сухото строителство привлекателно както за инвеститорите, така и за проектантите и изпълнителите.

Работата с гипсокартон е лесна и отнема сравнително малко време. Той е лек и структурата му допринася за акумулиране на топлина. Паропропусклив е, т.е. може да “диша”, благодарение на множеството пори в гипса. Това означава, че регулира относителната влажност в помещенията. Когато тя нарасне, гипсокартонът я поема и отново я отдава след изсъхване на въздуха. След импрегниране материалът е и влагоустойчив.

Окачени тавани от гипсокартон

Окачените тавани от гипсокартон се вписват в интериора на всяко домакинство, офис, търговска или админстративна сграда. Със своето бързо и лесно изграждане те са незаменими при нуждата от бърз ремонт или освежаване. Също така са подходящи при нужда от специално осветление и пожарозащита. Окачените тавани от гипсокартон могат да се моделират в неизброим брой дизайни, като единствената граница е тази на Вашето въображение. Също така окачените тавани от гипсокартон могат да се използват за изравняване на тавани вместо мокра мазилка, като се избягват мокрите процеси, а строителните отпъдъци са сведени до минимум.

Преградни стени от гипсокартон

Преградните стени от гипсокартон в сухото строителство се състоят от метална носеща конструкция и монтиран двустранно един, два, та дори и три слоя гипсокартон. Основната конструкция на преградната стена се свързва по периферията с граничещите строителни елементи и представлява носеща конструкция за плоскостите. В пространството между гипсокартона могат да се вградят изолационни материали за допълнителна звуко и топлоизолация, както и всички необходими инсталации като електроинсталации, водопроводи, охранителни инсталации. Процесът на работа протича без мокри процеси и строителните отпадъци са сведени до минимум. След запълване фугите на гипсокартона повърхността става идеално гладка и може да се боядисва, като помещенията могат да се ползват почти веднага след изсъхването на боята.

Предстенни обшивки от гипсокартон

Предстенните обшивки от гиипсокартон заместват стандартните вароциментови и гипсови мазилки и се използват за ремонт и довършителни работи, както на стари помещения, така и за облицовка на нови тухлени и бетонни стени. Поради ниското си тегло, бързия монтаж и липсата на мокри процеси при работа, сроковете за ремонта се съкращават драстично, а натоварването на носещите строителни елементи се намалява в пъти. Със своята възможност за перфектна шумо, пожаро и топлоизолация предстенните обшивки от гипсокартон Ви гарантират висока енергийна ефективност. Наи-масово използваните системи са W611 и W623 на Knauf. Системата W611 или така наречената суха мазилка или поставяне на гипсокартон с лепене. Тя се използва за изправяне вертикално и хоризонтално на стени с отклонения не по големи от 1 - 3 см. Системата W623 на Knauf е един слой гипсокартон върху метална конструкция. Тя се използва когато се търси по-високо качество и отклоненията на стените са по-големи от 5 см, а също така при нея може да се постигне по-голяма топлоизолация, като се монтира минерална вата между профилите.

Декоративни елементи от гипсокартон

Декоративните елементи представляват различни по дизайн фигури или линейни отсечки направени от гипсокартон. Декоративните елементи по окачени тавани служат за монтаж на скрито осветление, което внася уют и топлина във Вашия дом, офис или магазин. По окачените тавани, или по стените декоративните елементи могат да се моделират в неизброим брой дизайни, като единствената граница е тази на Вашето въображение. Фирмата ни изработва всякакви декоративни елементи, но не можем да Ви дадем предварително цени, тъй като всяка фигура е уникална. Почти винаги в договорената цена са включени, както монтажа на гипсокартона, така и полагането на скрито осветление, шпакловката и боядисването.

Ако имате въпроси използвайте формата:
comments powered by Disqus